MINISTERUL CERCETǍRII ȘI  INOVARII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE

PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA

INCUBATOR TEHNOLOGIC SI DE AFACERI INMA — ITA

ROMÂNIA, Bucureşti 013813, OP 18, B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 6, sector 1;

Cont virament: RO75RNCB5010000001140044 BCR Filiala sector 1, Bucureşti;

Cod fiscal: R2795310; Tel.(021)269.32.56, 269.32.55;

Fax: (021)269.32.70;  Email:cmuraru@inma.ro,  icsit@inma.ro, web: http://www.inma-ita.ro

 

Sediu: B-dul Ion Ionescu de la Brad, nr. 6, sector 1, Bucuresti

Fax :   021/269.32.73 ; http:\\www.inma-ita.ro

Text Box: Dr. ing. Valentin Nicolae Vladuț- DIRECTOR GENERAL
Tel: 021/269.32.74; Fax: 021/269.32.73; E-mail: vladut@inma.ro

Text Box: Dr. ing. Cornelia Muraru – Ionel	- ŞEF DEPARTAMENT  INMA - ITA
021/269.32.56; Fax: 021/269.32.70; E-mail: cmuraru@inma.ro