INCUBATORUL TEHNOLOGIC SI DE AFACERI INOVATIVE INMA-ITA

 

Obiectivul principal al incubatorului INMA-ITA este accelerarea transferului rezultatelor din cercetare spre economie prin sustinerea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi inovative (persoane fizice, intreprinzatori, microintreprinderi, IMM-uri, ferme agricole) care sa realizeze produse si/sau servicii compatibile si competitive cu cerintele din Piata Unica.

Domeniul de activitate al INMA-ITA este focalizat pe constructii de masini, instalatii si echipamente pentru agricultura si industrie alimentara, precum si pe tehnologii de mecanizare si automatizare a proceselor.

 

Obiective imediate:

-                                asigurarea accesului a 12 incubati (intreprinzatori, microintreprinderi, persoane fizice) la infrastructura INMA-ITA;

-                                asigurarea accesului prin licentiere la brevetele INMA;

-                                formarea si instruirea profesionala (tehnologii moderne CAD-CAM, management, marketing, antreprenoriat, proprietate intelectuala);

-                                incubarea inventiilor (crearea firmelor noi pe baza propriei inventii);

-                                facilitarea accesului firmelor incubate la echipamente moderne pentru realizare a modelelor functionale, experimentale, instalatii pilot si testarea acestora in laboratoarele INMA precum si in exploatare.

 

Servicii specializate oferite:

-                                instruirea si pefectionarea personalului incubat in activitati de transfer tehnologic, tehnologii moderne de productie (CAD-CAM);

-                                consultanta si asistenta in afaceri inovative (analiza, ofertare, promovare);

-                                informare tehnologica, audit tehnologic, veghe si prognoza tehnologica;

-                                audit extern SMC conform SR EN ISO 9001:2001, SMM conform SR EN ISO 14001:2005, SMSSO conform OHSAS 18001:2004 si certificari SMC, SMM si SMSSO prin INMA-CERTSC (Organism de certificare acreditat de RENAR pentru certificarea SMC - Certificat de acreditare nr.040-C/15.03.2004 si pentru certificarea SMM - Certificat de acreditare nr.061-C/7.07.2005);

-                                realizarea modelelor functionale, experimentale si a instalatiilor pilot sau componente ale acestora;

-                                incercari in laboratoare acreditate conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 si certificari de produs prin INMA-CERT (Organism de certificare produse acreditat, certificat nr.006/1996 RENAR si desemnat de MMSSF pentru evaluarea conformitatii masinilor industriale si a componentelor de securitate din Anexa 4 a HG 119:2004, certificat nr.5/15.12.2005 - MMSSF);

-                                consultanta de specialitate pentru proprietate intelectuala.

Servicii de asistenta oferite:

-                                identificare, facilitare si optimizarea parteneriate inovative de succes;

-                                asigurarea accesului la baze de date specializate in domeniul tehnologiilor de mecanizare si constructia echipamentelor tehnice pentru agricultura si industrie alimentara;

-                                informare asupra prioritatilor domeniului la nivel national si european;

-                                asistenta legislativa si consultanta economico-financiara;

-                                consultanta si asistenta tehnica pentru start-up si transpunerea tehnologiilor inovative in idei de afaceri;

-                                servicii curente (posta, telefon, internet, utilitati, multiplicare, secretariat, conditii de instruire meetingroom, paza si protectie, parcare, etc.);