grup sigle-fse
 

 

 

 

 

 

 


englezaProiect ProfMec       New Picture

 

 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

 

Titlul programului: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -   2013

Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a  întreprinderilor

Domeniul major de intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității

Titlul proiectului: Formare profesională în domeniul materialelor noi cu aplicații în mecanică și mecatronică - PROFMEC

Contract: POSDRU/81/3.2/S/58103

Perioada de derulare: 01.12.2010 - 01.09.2013

Responsabil Proiect din partea INMA: Dr. Ing. Cornelia Muraru-Ionel

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

 

Programul de pregătire profesională (inițiere, perfecționare, specializare) în domeniul mecanicii și mecatronicii asigură o mai bună înțelegere și cunoaștere a managerilor și angajaților cu privire la obținerea, testarea și utilizarea noilor materiale,   îndeosebi a nanopulberilor, în protecția termo-mecanică a suprafețelor, îmbunatățirea parametrilor funcționali  ai instalațiilor  în  scopul creșterii radicale a competitivității și durabilității produselor, creșterii productivității și siguranței în exploatare, scăderii costurilor de  producție  și întreținere. Dobândirea noilor cunoștințe va conduce la creșterea flexibilității și adaptabilității  angajaților la cerințele unei producții moderne, ecologice.

Programul de instruire oferă cunoștințe interdisciplinare cu aplicații în domenii înrudite din profilul prelucrării mecanice,  al proiectării aplicațiilor, al conducerii sistemelor și echipamentelor mecanice, electrice, electronice și de automatizări pentru aplicații industriale bazate pe logica secvențială (automate  programabile, interfețe om-mașină, rețele de comunicație fieldbus) ceea ce conduce la lărgirea  orizontului de cunoaștere a angajaților, în acelasi timp multiplicând oportunitățile de angajare și o eventuala reorientare a acestora.

Totodata, programul va aborda și problemele legate de îmbunatățirea competențelor privind controlul și reducerea poluării în tehnologiile din mecanică și mecatronică.

 

OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

 

 

 

 

 

 

GRUPUL TINTA

 

·         28 de manageri de organizații industriale și intreprinzători din domeniul mecanicii și mecatronicii din 5  Regiuni de Dezvoltare ale României: București-Ilfov, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Nord Est.

 

·         420 de angajați ai organizațiilor industriale care au ca obiect de activitate producția de echipamente în domeniile mecanică, mecanică agricolă și mecatronică din cele 5 Regiuni

 

CONTRIBUTIA SPECIFICA INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA

 

1.    Program de perfecţionare:

 

ANALIZA STRUCTURALĂ ŞI MATERIALE NOI FOCALIZATE PE MECANICĂ, MECATRONICĂ, MENTENANŢĂ ŞI EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ

 

Programul de perfecţionare se adresează: Specialiştilor în domeniul proiectării asistate de calculator, cod COR: 213907/Standard Ocupational C 31.

 

2.    Program de perfecţionare:

 

ELEMENTE DE ANALIZĂ STRUCTURALĂ ŞI MATERIALE NOI FOCALIZATE PE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI EXPLOTAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ

 

                Programul de perfecţionare se adresează: Operatorilor în domeniul proiectării asistate de calculator, cod COR: 312204/Standard Ocupational C 34

 

3.    Program de perfecţionare:

 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR COMPUTERIZATE ÎN ANALIZA STRUCTURALĂ ŞI MATERIALE NOI FOCALIZATE PE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI EXPLOTAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ

 

                Programul de perfecţionare se adresează: Directori Departamente/Divizii Informatice, cod COR: 123605; 123606/Standard Ocupational C32.

 

4.    Program de perfecţionare:

 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR INOVATOARE ŞI TRANSFERUL DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL ECHIPAMENTELOR TEHNICE DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

 

          Programul de perfecţionare se adresează: Constructorilor şi mecanicilor pentru maşini agricole, cod COR: 723308/Standard Ocupational A33.

 

5.      ”Furnizarea Programului de Perfectionare pentru manageri si angajati  organizatilor industriale in domeniile mecanicii si mecatronicii”

 

INMA a sustinut teoretic si practic, 8 cursuri de perfectionare dupa cum urmeaza:

       

2011

                                   -           “Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator”, in Regiunea Sud Muntenia (Craiova, Judetul Dolj). De asemenea INMA a furnizat si un supliment la programul de perfectionare cu titlul “Software Pentru Alegerea Materialelor In Proiectarea Structurilor” in perioada 26.09.2011-10.10.2011 (15 cursanti).

                                   -           “Operator in domeniul proiectarii asistate de calculator”, in Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov. De asemenea INMA a furnizat si un supliment la programul de perfectionare cu titlul “Elemente De Analiză Structurală Şi Materiale Noi Focalizate Pe Mecanică, Mecatronică Şi Explotarea Echipamentelor Tehnice Pentru Agricultură Şi Industrie Alimentară” in perioada 28.09.2011-21.10.2011 (12 cursanti).

 

2012

                                   -           “Mecanic masini agricole”, in perioada 12-23.03.3012 (14 cursanti), Regiunea 1 Nord-Est, Judetul Neamt. De asemenea INMA a elaborat si furnizat urmatoarele suplimente:

§  COMUNICARE VIZUALA ASUPRA RISCURILOR OCUPATIONALE SI MASURI PREVENTIVE IN UTILIZAREA TRACTOARELOR, MASINILOR SI ECHIPAMENTELOR TEHNICE DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE;

§  TEHNOLOGIE DE MENTENANŢĂ PREVENTIVĂ ŞI CORECTIVĂ LA AGREGATUL COMBINAT PENTRU PREGĂTIT PATUL GERMINATIV ACPG 3;

§  TEHNOLOGIE DE MENTENANŢĂ PREVENTIVĂ ŞI CORECTIVĂ LA PLUGUL CIZEL PC-7;

§  TEHNOLOGIE DE MENTENANŢĂ PREVENTIVĂ ŞI CORECTIVĂ LA SEMĂNĂTOAREA PENTRU SEMĂNAT ÎN TEREN NEARAT SCN – 3;

§  SECURITATEA SI SANATATEA SPECIFICE LOCURILOR DE MUNCA;

§  TOLERANTE ŞI AJUSTAJE.

 

                                   -           “Operatori în domeniul proiectării asistate de calculator”, in Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov perioada 14-27.09.2012 (4 cursanti);

                                   -           “Specialist in domeniul proiectarii asitante de calculator”, in Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov  perioada 14-27.09.2012 (12 cursanti);

                                   -           “Specialist in domeniul proiectarii asitante de calculator” in Regiunea 1 Nord-Est, Judetul Neamt, in perioada 08-19.10.2012 (15 cursanti);

 

2013

                                   -           “Mecanic masini agricole”, in perioada 05-08.03.2013, Regiunea 1 Nord-Est, Judetul Neamt. De asemenea INMA a furnizat si urmatoarele suplimente(16 cursanti):

§  COMUNICARE VIZUALA ASUPRA RISCURILOR OCUPATIONALE SI MASURI PREVENTIVE IN UTILIZAREA TRACTOARELOR, MASINILOR SI ECHIPAMENTELOR TEHNICE DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE;

§  TEHNOLOGIE DE MENTENANŢĂ PREVENTIVĂ ŞI CORECTIVĂ LA AGREGATUL COMBINAT PENTRU PREGĂTIT PATUL GERMINATIV ACPG 3;

§  TEHNOLOGIE DE MENTENANŢĂ PREVENTIVĂ ŞI CORECTIVĂ LA PLUGUL CIZEL PC-7;

§  TEHNOLOGIE DE MENTENANŢĂ PREVENTIVĂ ŞI CORECTIVĂ LA SEMĂNĂTOAREA PENTRU SEMĂNAT ÎN TEREN NEARAT SCN – 3;

§  SECURITATEA SI SANATATEA SPECIFICE LOCURILOR DE MUNCA;

§  TOLERANTE ŞI AJUSTAJE.

 

                                   -           Specialist in domeniul proiectraii asitante de calculator” in Regiunea 1 Nord-Est, Iasi perioada 18-28.03.2013 (17 cursanti);

 

6.     “Demonstratii  experimentale (practica) aferente Programelor de initiere-perfectionare-specializare”

 

INMA a  testat:

                       -           cursanti la Craiova Reagiunea Sud vest Oltenia. In timpul cursului INMA a elaborat catalogul paticipantilor.  Fiecare cursant pentru a absolvi examenul scris si oral a sustinut o proba/ lucrare practica. La sfarsitul perioadei de instruire a examinat cursantii, a trecut notele a absolvire a programului de perfectionare pentru ocupatia  “Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator”.

                       -           cursanti la Bucuresti- Ilfov. In timpul cursului INMA a elaborat catalogul paticipantilor.  Fiecare cursant pentru a absolvi examenul scris si oral a sustinut o proba/ lucrare practica. La sfarsitul perioadei de instruire a examinat cursantii, a trecut notele a absolvire a programului de perfectionare pentru ocupatia  “Operator in domeniul proiectarii asistate de calculator”.

                       -           cursanti la Piatra Neamt, Reagiunea 1 Nord Est. In timpul cursului INMA a elaborat catalogul paticipantilor.  Fiecare cursant pentru a absolvi examenul scris si oral a sustinut o proba/ lucrare practica. La sfarsitul perioadei de instruire a examinat cursantii, a trecut notele a absolvire a programului de perfectionare pentru cursul  “MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR INOVATOARE ŞI TRANSFERUL DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL ECHIPAMENTELOR TEHNICE DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE”.

                       -           cursanti la Bucuresti, Reagiunea Bucuresti Ilfov. In timpul cursului INMA a elaborat catalogul paticipantilor.  Fiecare cursant pentru a absolvi examenul scris si oral a sustinut o proba/ lucrare practica. La sfarsitul perioadei de instruire a examinat cursantii, a trecut notele a absolvire a programului de perfectionare pentru cursul  “ELEMENTE DE ANALIZĂ STRUCTURALĂ ŞI MATERIALE NOI FOCALIZATE PE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI EXPLOTAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ”.

                       -           cursanti la Bucuresti, Reagiunea Bucuresti Ilfov. In timpul cursului INMA a elaborat catalogul paticipantilor.  Fiecare cursant pentru a absolvi examenul scris si oral a sustinut o proba/ lucrare practica. La sfarsitul perioadei de instruire a examinat cursantii, a trecut notele a absolvire a programului de perfectionare pentru cursul  “ANALIZA STRUCTURALĂ ŞI MATERIALE NOI FOCALIZATE PE MECANICĂ, MECATRONICĂ, MENTENANŢĂ ŞI EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ”.

                       -           cursanti la Savinesti, Judetul Neamt, Reagiunea 1 Nord Est. In timpul cursului INMA a elaborat catalogul paticipantilor.  Fiecare cursant pentru a absolvi examenul scris si oral a sustinut o proba/ lucrare practica. La sfarsitul perioadei de instruire a examinat cursantii, a trecut notele a absolvire a programului de perfectionare pentru cursul  “ANALIZA STRUCTURALĂ ŞI MATERIALE NOI FOCALIZATE PE MECANICĂ, MECATRONICĂ, MENTENANŢĂ ŞI EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ”.

                       -           cursanti la Piatra Neamt, Reagiunea 1 Nord Est. In timpul cursului INMA a elaborat catalogul paticipantilor.  Fiecare cursant pentru a absolvi examenul scris si oral a sustinut o proba/ lucrare practica. La sfarsitul perioadei de instruire a examinat cursantii, a trecut notele a absolvire a programului de perfectionare pentru cursul  “MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR INOVATOARE ŞI TRANSFERUL DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL ECHIPAMENTELOR TEHNICE DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE”.

                       -           cursanti la Iasi, Reagiunea 1 Nord Est. In timpul cursului INMA a elaborat catalogul paticipantilor.  Fiecare cursant pentru a absolvi examenul scris si oral a sustinut o proba/ lucrare practica. La sfarsitul perioadei de instruire a examinat cursantii, a trecut notele a absolvire a programului de perfectionare pentru cursul  “ANALIZA STRUCTURALĂ ŞI MATERIALE NOI FOCALIZATE PE MECANICĂ, MECATRONICĂ, MENTENANŢĂ ŞI EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ”.

 

“Testarea cursantilor si eliberarea certificatelor de participare”

 

Certificate eliberate

                       -           INMA prin Centrul de Formare Profesionala, a eliberat 15 certificate de absolvire aferente cursului “Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator” pentru  cursanti din Regiunea Sud Vest Oltenia, Craiova (2011).

                       -           INMA prin Centrul de Formare Profesionala, a eliberarat 12 certificate de absolvire aferente cursului de “Operator in domeniul proiectarii asistate de calculator” pentru  cursanti din Regiunea Bucuresti-Ilfov (2011).

                       -           INMA prin Centrul de Formare Profesionala, a eliberat 14 certificate de absolvire aferente cursului  “Mecanic masini agricole” pentru  cursanti din Regiunea 1 Nord-Est, Judetul Neamt (2012).

                       -           INMA prin Centrul de Formare Profesionala, a eliberat 4 certificate de absolvire aferente cursului  “Operatori în domeniul proiectării asistate de calculator”,  pentru  cursanti din Regiunea Bucuresti-Ilfov (2012).

                       -           INMA prin Centrul de Formare Profesionala, a eliberat 12 certificate de absolvire aferente cursului  “Specialist in domeniul proiectarii asitante de calculator”, pentru  cursanti din Regiunea Bucuresti-Ilfov (2012).

                       -           INMA prin Centrul de Formare Profesionala, a eliberat 15 certificate de absolvire aferente cursului  “Specialist in domeniul proiectarii asitante de calculator”, pentru  cursanti din Regiunea 1 Nord-Est, Judetul Neamt (2012).

 

Certificate  in curs de eliberare

                       -           INMA prin Centrul de Formare Profesionala, va eliberat 16 certificate de absolvire aferente cursului  “Mecanic masini agricole”, pentru  cursanti din Regiunea 1 Nord-Est, Judetul Neamt (2013).

                       -           INMA prin Centrul de Formare Profesionala, va eliberat 17 certificate de absolvire aferente cursului  “Specialist in domeniul proiectraii asitante de calculator” pentru  cursanti din Regiunea 1 Nord-Est, Iasi (2013).

 

Pentru detalii va rugam vizitati pagina de web a coordoatorului Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti http://profmec.ccib.ro.

ACHIZITII - 1

ACHIZITII - 2

ACHIZITII - 3

- Site optimizat pentru Internet Explorer -